Tankar 

Jag minns när jag som 20 åring började på en ny arbetsplats. Där fanns en äldre man som gått i pension men tittade förbi för en kopp kaffe minst en gång i veckan. Gunnar var hans namn. Jag fann det väldigt givande att få prata med honom. Han hade många synpunkter. Gunnars framtoning var övertygande, oavsett ämne. En dag i...

Human doing?

08.04.2024

Trafikverkets egna beräkningar menar på att samhället tjänar 44 miljoner för varje räddat människoliv. Där får vi en prislapp på individen.