”Det är ju inflammation i Sverige, Mamma!”

11.12.2023

"Det är ju inflammation i Sverige, Mamma!"

… utbrast vår 6 åring när hon var och handlade med min hustru och hon hörde henne klaga högt på de dyra priserna.

Första tanken är ju att ungen har ju förväxlat ordet med inflation. Men det är ju en lysande misstolkning. En större analys av Sverige. Det är ju både inflation och inflammation i vårt land.
Inflation knuten till ekonomin. Inflammation knuten till vårt mående. Hur mår du? Hur mår vi? Vad gör alla förändringar som sker i vår omvärld med oss? Osäkerheten, oron, de oönskade förändringarna?

Hårdare klimat, hårdare människor. Kärleksfullare miljö, kärleksfullare människor. Kanske är det lättare att sluta sig än att öppna sig?

Jag tror att "inflammation" är släkt med glömska. Vi glömmer att vi är människor som alla sitter i samma båt.

Livet är ibland händelser, ibland gåvor men oftast en person. Låt oss se mer till varandra än händelserna. Hoppet kanske t.o.m bor granne med dig eller finns bland dina arbetskamrater.
Vill du vara med och bota Sveriges inflammation? Be the way!