Ge inte upp!

04.01.2023

En man startade en bilfabrik som gick i konkurs. Han började inte om
bara en gång utan fem ggr och samtliga ggr ledde till konkurs. Den
vanligaste slutsatsen borde ju vara: Du är inte lämpad för detta, du borde syssla med något annat. Efter den femte konkursen tänkte han, jag håller nog med vad alla andra tycker om mig, men även en annan tanke dök upp, ge inte upp! Och för sjätte gången i livet startade han ännu en bilfabrik. Hans namn var HENRY FORD!!

En annan man blev uppsagd från en tidning med chefens motivering: du har för dålig fantasi och har inga bra idéer att komma med. Mannen startade olika tidningar själv men misslyckades. Orden han hade hört från sin första chef ekade i hans huvud: Du har inga bra idéer du har ingen fantasi... Frustrerad gick han in en dag i sitt garage för att teckna. När han sitter där ser han en liten mus som springer mellan hans ben. Den kvällen föddes den tecknade figuren Mickey Mouse. Denna fantasilöse man hette Walt Disney - han vågade börja om!

Pojken lärde sig inte att tala förrän han var 4 år gammal. Psykologerna
sade till mamman: din son har nedsatt förstånd, slö, osocial och har något fel i huvudet. Han blev utslängd från skolan i Zurich för att han inte hänga med i lektionerna. Den killen hette Albert Einstein.

I min värld är det naturligt med misslyckanden. Inte bara naturligt utan nödvändigt. De "mänskliggör" oss. De tar fram våra gåvor och talanger. Det är ju i motvind som alla flyg lyfter. Även du och jag.


* Erfarenheten säger: ge upp, behöver du fler bevis på att det inte går?
* Rädslan säger: du kommer att misslyckas igen, vill du verkligen känna dig misslyckad igen?
*Kärleken säger: jag tror på dig. Du har allt vad som krävs. Pröva en gång till!


Jag vill gå Kärlekens ärende idag med orden GE INTE UPP! Pröva en gång till! Låt alla andra röster tystna och följ livets väg... där man börjar om, om och om igen!