Hållbart ända till döden?!

17.03.2021

Strax före pandemin var jag på en fysisk härlig föreläsning kring hållbarhet. Målgruppen var företag.
Föreläsaren säger att det är väldigt viktigt att som företagare ställa sig frågan "Borde kunden använda vår produkt bättre, längre, oftare eller mer sällan?". Då frågar en i publiken "ska även jag som begravningsentreprenör tänka på det sättet?" 


Hållbarhet är ju ett intressant område. Det är både vägen och målet samtidigt. Men för många måste vägen bli ohållbar först för att den sen sedan ska kunna bli hållbar. För med hållbarhet är det som med tron. Vissa tror blint, andra måste se för att tro. Som gammal Pastor vet jag att Guds existens vilar inte på tron. Han finns oavsett man tror eller ej :) (bara för att man inte finner bagaren i bullen så behöver man inte tro att han inte finns)

Kan det vara så med klimatfrågan också? Oavsett vad vi tror så finns ett bäst före datum för vår planet...... Måste det bli helt ohållbart för att vi först ska tro :)?