Meningskapare

04.03.2024

Ibland händer det oundvikliga. Tiden tar slut. Företaget går omkull eller det simpla att någon man samspelat med på ett fantastiskt sätt lämnar, byter jobb. Kanske har den hemska döden t.o.m. knackat på dörren.

Till en början tycks ändligheten vara fullständigt meningslös, grym, tom, hoppdräpare och ibland hänsynslös. Men den vittnar också om att man har älskat, satsat, vågat. Gett säg hän. Byggt. Gett. Hoppats och ibland lyckats trots allt!

Med lite distans inser vi att ändlighet skapar mening. Att något har en början och ett slut gör att det blir viktigare att ta vara på tiden. Tiden bör fyllas med innehåll. Framför allt vill vi att det ska fyllas med meningsfullt innehåll.

Vad är meningsfullt för dig?

🌟 Jag har upptäckt att det kan förändras genom livet. Inte att vi byter lopp. Men att vi upplever mening på olika sätt i olika etapper i livet. Ändå finns det några saker som går som en röd tråd genom hela livet och skapar just mening.

🌟 Två av de är relation & funktion. Att bli förstådd, sedd, betydelsefull i ett större sammanhang, att känna framtidstro, att jag bidrar, att utan mig så blir livet tomt för någon annan, att vara saknad men framför allt nöjd med sig själv.

🌟 Dessa två är meningskapare som går hand i hand i de flesta sammanhang. De är som grundpelarna för det meningsfulla. I en familj är det viktigt att känna att jag är älskad men också att jag bidrar till helheten. På en arbetsplats så finns det även där. Ibland kanske funktionen finns men inte relationen. Då är det bara en tidsfråga innan det meningsfulla saknas i "rummet". Det meningsfulla blir vår följeslagare om vi gör något vi gillar tillsammans med någon vi gillar.

🌟 Tiden blir vår bästa vän om vi fyller den med det meningsfulla. Du kan välja, du kan prioritera. Du måste ingenting. Men du kanske VILL en hel del. Besluta att fylla din tid med det som går hand i hand med det du vill, drömmer och längtar. Särskilt i relation och funktion. Ta vara på tiden! Bli vän med tiden. Bli en meningskapare.