Nuet blir alltid bättre med blicken framåt!

19.06.2023

Sommaren är här. Och flugorna med den. Jag har märkligt nog förunnats med en gåva. En annorlunda sådan. Jag kan fånga flugor med min hand. 9 av 10 fångar jag. Barnen här hemma är imponerade och min 6 åring frågar: "Pappa, hur gör du? Kan du lära mig?"
Absolut, svara jag. "Fånga inte flugan där den är utan där den kommer att vara!"

När jag väl hade sagt det började genast dra paralleller med relationer & näringsliv (inte så ovanligt för mig) där jag satt med min kaffekopp.
Flugor, problem och kriser har det gemensamt… att de stjäl vår blick från allt annat och får oss att zooma in på just de. Först av allt ska "flugan" dö.. sedan kan vi fortsätta med det vi höll på med. Allt annat måste vänta. Nästa dag inser vi dock ganska snart att gårdagens problem har bara bytt plats och dag :):) (och ibland namn).

Vi behöver zooma ut, lyfta blicken, och skapa en morgondag som vi kan leda nuet till.

Det finns ett gammalt ordspråk som säger: "Where there is no vision, the people perish" (där det saknas vision går folket under). Det är så viktigt att lyfta blicken. Se mot horisonten. Hemma med frugan och med chefen på jobbet. Att riktningen är TILL något än bara bort FRÅN något.
Genom att ha en riktning att sträva mot kan du skapa motivation och en känsla av mening i det du gör idag.

Morgondagen är inte mer magisk än nuet. Men nuet blir alltid bättre med blicken framåt :)