"På stort avstånd liknar vi alla flugor."

17.03.2021

Dessa ord är lånade av Borges, en känd argentinsk författare. Men visst är det så att med distans får saker ett annat perspektiv? Eller så är det tvärtom....!! Man klumpar ihop allt och alla till en "grå massa" och drar allt och alla över en kam.

Har du varit bitter någon gång? Det har jag. Det är som ett gift som sprider sig i tankarna och klumpar ihop människor och sammanhang till en och samma "flugsvärm". Ofta flyger de flugorna över huvudet på en så att t.o.m. omgivningen märker det :) En bitter tanke är smittsam!

En sak har vi lärt oss av smittsamma saker under denna pandemi. Att isolering är ett väldigt bra sätt att motverka spridning. När du hör någon säga: "Mitt jobb är skit" så kan du som vän eller kollega hjälpa till att "isolera problemet". Är allt i jobbet skit? Är allt med din avdelning fel? Är allt med den personen jobbigt? Med bra inringande frågor kan vi hjälpa en person att faktiskt minska svärmen, närma oss den enskilda flugan och t.o.m. se att den specifika situationen med den specifika personen kan ha en lösning. Som en klok man sa till mig en gång: Spä ut det goda och isolera det onda :):) och inte tvärtom! På tal om företagskultur.