Finare än trovärdighet?

07.05.2023

En nybliven överste hade just flyttat in i en nybyggd barrack under Gulfkriget. Han hade just anlänt och började få ordning på sina saker när han fick se en menig närma sig med verktygslåda i handen.
För att verka viktig högg han tag i telefonen och sa: 

-"Javisst, general Scharwzkopf, javisst, självklart. Det tycker jag verka vara en utmärkt plan. Bra att du kollade med mig först. Adjö!" 

Han slängde på luren och vände sig om. Frågade menigen: 

- "och vad vill du?" 

Något förläget kom svaret: 

- "Åh… eh… jag kom för att installera er telefon"!

Många försöker vara något de inte är. Låtsaslekar florerar. Till vilken nytta? Finns det något finare än trovärdighet? Att köpa en vara som håller vad som lovas. Kanske t.o.m. bättre än vad jag trodde! Att be om hjälp av någon som säger att hen är duktig på det och det visar sig att det är verkligen sant :)

Trovärdighet byggs med enkelt material. Några tips:

🌟 Äkthet - att vara sig själv.
🌟 Sårbarhet - att vara ärlig med misslyckanden.
🌟Övertygelse - att stå för något och vara rotad i det. Mitt ja är ja och mitt nej är nej.
🌟 Ödmjukhet - ändra mig om det bevisas att jag har fel.
🌟Kommunikation - ord är viktiga. De transporterar vår äkthet, sårbarhet, övertygelse och ödmjukhet.

Trovärdig! Äkta vara, vara äkta! Håller du med mig? Vad anser du gör en person, ett företag eller sammanhang trovärdigt?